• Na občini bodo zaposlili višjega svetovalca, ki bo pomagal 
urejati zemljiškoknjižne evidence. Na županovo zaupanje pa 
bodo enega  svetovalca zaposlili za določen čas.
    Na občini bodo zaposlili višjega svetovalca, ki bo pomagal urejati zemljiškoknjižne evidence. Na županovo zaupanje pa bodo enega svetovalca zaposlili za določen čas.
    Foto: Leo Caharija

Bohotenje ajdovske občinske uprave? Ne, trdi župan.

četrtek, 12. januar 2017, 08:35

Občina Ajdovščina išče sodelavca za delovno mesto višjega svetovalca za nepremičnine. Ob starih nerešenih zadevah, povezanih s katastrskimi mejami in zemljiškoknjižnim stanjem, se ob pospešenih naložbah pojavljajo nove naloge. V upravi napovedujejo, da bi evidence lahko uredili letos. Zaradi širjenja uprave na župana letijo tudi kritike, a ta odgovarja, da je ajdovska manjša kot v primerljivih občinah.

AJDOVŠČINA > Podobno kot v številnih drugih je tudi v ajdovski občini zaradi neurejenih lastniških razmerij precej javne infrastrukture še vedno na zasebnih zemljiščih. Najpogosteje gre za neurejena lastniška razmerja na javnih poteh in cestah, ki so bile zgrajene na zasebnih zemljiščih, a sprememb ne katastrsko ne lastniško niso uredili. V številnih primerih so poti zapisane kot zazidalno zemljišče in imajo v resnici večkratno vrednost travnika ali gozda. Občina se je sedaj pospešeno lotila reševanja težav in na novo geodetsko izmerila zemljišča v več naseljih, ob novih naložbah pa katastrsko stanje ureja sproti.

Z javnim delavcem ne gre več

V upravi ob tem opozarjajo tudi na kadrovsko podhranjenost v oddelku za okolje in prostor. “V preteklosti smo to področje reševali tudi z javnim delavcem, vendar gre za zelo zahtevne in kompleksne zadeve, ki jim je treba slediti skozi daljše obdobje,” je ob predstavitvi kadrovskega načrta pri sprejemanju proračunov za leti 2017 in 2018 pojasnila direktorica občinske uprave Mojca Remškar Planinc.

Po njenih besedah bo dodatna okrepitev pri nepremičninah omogočila tudi drugačen pristop k reševanju zadev. “Želimo, da se tudi pri investicijah predhodno uredi zemljiška stanja, pridobi soglasja lastnikov, uredi parcelna stanja in podobno. To s sedanjo zasedbo enostavno ni mogoče,” je še dodala.

Še svetovalec na zaupanje župana

Sicer pa višji svetovalec za nepremičnine občine, ki bo zaposlen za nedoločen čas, ne bo edina nova zaposlitev v tem letu. Župan Tadej Beočanin se je odločil, da bo ožjo ekipo okrepil še z enim s svetovalcem oziroma svetovalko; zaposlitev bo za določen čas, vezana na zaupanje župana. Po načrtu naj bi zaposlili tudi enega pripravnika.

Z napovedanimi kadrovskimi okrepitvami pa si je prislužil tudi pripombe iz vrst kritikov njegove politike. Najglasnejši je bil Aleksander Lemut, ki je spremembe in sočasno povečanje strokov za upravo v proračunu označil za nesprejemljive. Župan je odgovoril, da bodo stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v upravi v letošnjem letu v primerjavi z lanskim višji za dobrih 130.000 evrov predvsem zaradi drugačne sistemizacije in sprostitve zakona za uravnoteženje javnih financ. Sicer pa je po njegovem mnenju ajdovska občinska uprava s trenutno 44 sistematiziranimi in 39 zasedenimi delovnimi mesti v povprečju manj številčna kot v primerljivih občinah in, kot je še pripomnil, dobro dela.

ALENKA TRATNIK


Povej naprej: