• Frnaža je bila center dogajanja, v njej je bila med drugim tudi 
trgovina.
    Frnaža je bila center dogajanja, v njej je bila med drugim tudi trgovina.
    Foto: Gm/Pavšič-Zavadlav
  • Na razstavnih panojih  so fotografije, pisni dokumenti, časopisni članki in pričevanja ljudi o frnaži.
    Na razstavnih panojih so fotografije, pisni dokumenti, časopisni članki in pričevanja ljudi o frnaži.
    Foto: Nace Novak

Frnaža je bila temelj za razvoj mesta

sreda, 11. oktober 2017, 15:03

V galeriji Frnaža je do 30. oktobra na ogled razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici Frnaža - Mesto v malem. S fotografijami, pisnimi dokumenti, časopisnimi članki in pričevanji ljudi predstavlja zgodbo o nekoč mogočni stavbi opekarne, ki je bila v času, ko je začelo nastajati mesto, središče vsega dogajanja.

NOVA GORICA > Frnaža je bila edina večja stavba, ki je sredi polj med Grčno in Solkanom lahko nudila streho nad glavo številnim graditeljem novega mesta, tako vodstvu gradbišča kot delovnim brigadam ter prvim priseljencem. Bila je tudi prvo trgovsko, kulturno in družabno središče nastajajoče Nove Gorice.

“Frnaže se ni sistematično še nihče lotil, zato je bil to za nas kar izziv. V Pokrajinskem arhivu smo pregledali na tisoče dokumentov. Natančno jih je bilo treba brati,” je povedal Jurij Rosa, skupaj z Metko Nusdorfer Vuksanović avtor razstave in zgibanke, ki je izšla ob tej priložnosti. Zgibanko in razstavne panoje je oblikoval Erik Pregelj.

Središče dogajanja ob rojevanju mesta

Opekarna Fornace Goriziana di Laterizi je bila zgrajena leta 1922. Njena poslopja so zavzemala zdajšnji prostor med Erjavčevo ulico, srednjo ekonomsko in trgovsko šolo, osnovno šolo in Eda centrom. Osrednja stavba se je raztezala 125 metrov ob Erjavčevi ulici, dimnik frnaže pa je bil z dobrimi 50 metri takrat največji na Goriškem. Pred glavnim poslopjem je stala upravna stavba, v kateri je danes sedež Krajevne skupnosti Nova Gorica, pa tudi galerija Frnaža.

Razstava v kronološkem pogledu predstavlja zgodbo o frnaži, ki je bila zametek mesta, njegova opora in baza. Brigadirji so si v njej uredili vse, kar so potrebovali za bivanje, po njihovem odhodu pa so postali tamkajšnji prostori mesto v malem z različnimi trgovinami, restavracijo, obrtniškimi delavnicami, tržnico ...

Nova Gorica jo je postopoma prerasla

Opuščena opekarna ni bila primerno okolje za številne dejavnosti, ki so potekale v njej, saj je bil njen prvoten namen drugačen. S časom je postala stavba tudi nevarna za uporabnike in mimoidoče, zato so jo leta 1957 “obsodili” na rušenje. To je potekalo postopoma, od leta 1957 do leta 1966, ko je bil avgusta sprejet sklep o rušenju zadnjega dela nekdanje opekarne.

“Naša zgodba še ni zaključena. Nepojasnjeno namreč ostaja, kdaj je bila odstranjena zadnja opeka frnaže. Zbrano gradivo še ne daje končnega odgovora,” je še pojasnil Rosa. Ob otvoritvi razstave se je zahvalil vsem pričevalcem, ki so s svojimi spomini pripomogli k temu, da je zgodba o frnaži čim bolj popolna.

Razstava, ki jo je Pokrajinski arhiv ob 70-letnici mesta pripravili v sodelovanju s KS Nova Gorica in ob podpori mestne občine, se bo konec oktobra preselila v avlo novogoriške mestne hiše, kjer bo gostovala do 11. novembra.

NACE NOVAK


Povej naprej: