• Foto: Sta

Interese v povodju Soče je treba uskladiti

petek, 19. maj 2017, 15:54

Severnoprimorski župani želijo bolj sodelovati pri usklajevanju interesov v povodju reke Soče. Zakonodaja namreč velikokrat ne sledi potrebam v okolju.

TOLMIN > Povodje Soče je zelo raznoliko, kar pomeni izziv pri obravnavi posameznih območij. Velikokrat prihaja do konflikta med interesi uporabnikov, zakonodaja pa ni usklajena s potrebami okolja. “Za trajnosten razvoj območja in prostora, ki je bogat z vodami, je nujno potrebno partnerstvo, ki temelji na stalnem procesu sodelovanja med odločevalci na državnem nivoju, lokalnimi skupnostmi, imetniki vodnih pravic in drugimi zainteresiranimi,” so včeraj na svetu regije poudarili župani, ki predlagajo ministrstvu za okolje in prostor, naj vzpostavi proces stalnega sodelovanja in usklajevanja.

“Prvi korak je, da se vsi, ki smo povezani z rekami, usedemo za mizo in si povemo, kakšni so naši interesi. Nato se začnemo usklajevati in pridemo do kompromisa,” bistvo pojasnjuje tolminski župan Uroš Brežan. Občine imajo malo vpliva na pravila, ki veljajo na vodah. “Želimo biti bolj vključeni. Urejanje brežin in hudournikov je zelo zapostavljeno, kar se pokaže ob večjih nalivih in poplavah,” poudarja. Kot dodaja, bi bilo treba bolje uskladiti režim na Soči, kjer si nasproti stojijo interesi ribičev in športnikov. Kot pravi, ponujajo državi roko. Poleg usklajevanja interesov v vodnem in obvodnem prostoru si ga obetajo tudi pri načrtovanju in izvajanju ukrepov, spremembah pravnih predpisov in pri pretoku informacij.

“Sodelovanje je omejeno predvsem na problemska stanja in izvajanje konkretnih ukrepov. Pretok informacij in medsebojno obveščanje sta nezadovoljiva,” je pojasnil Brežan. Neusklajenost se zelo pozna pri čezmejnem sodelovanju. “Posamezna vprašanja niso le vodarska, ampak terjajo širšo obravnavo in umestitev glede na raznolike vrste rabe,” še poudarja Brežan. MM


Povej naprej:

 

Mnenja