• Aleksander Lemut: “Osnovno načelo sodelovanja 
je, da morajo  vsi člani dobiti poštene prodajne 
pogoje. To pomeni,  da kupimo po evro in 
prodamo po evro in pol.    Provizija je pet- in ne 
25-odstotna”
    Aleksander Lemut: “Osnovno načelo sodelovanja je, da morajo vsi člani dobiti poštene prodajne pogoje. To pomeni, da kupimo po evro in prodamo po evro in pol. Provizija je pet- in ne 25-odstotna”
    Foto: Alenka Tratnik

Mali trgovci snujejo novo obliko podeželskih trgovin

petek, 21. april 2017, 06:04

Omogočiti dolgoročno preživetje malim trgovcem, vzpostaviti razmere za odpiranje novih marketov na podeželju in v starih mestnih jedrih, sodelovati z lokalnimi proizvajalci in jih spodbujati k povečanju proizvodnje je nekaj ključnih ciljev, ki so si jih zastavili v Verigi Združenja malih trgovcev Slovenije, kjer snujejo tudi novo obliko podeželskih trgovin, Hišo domačih okusov.

ČRNIČE > Združenje malih trgovcev Slovenije, ki deluje v okviru Podjetniško trgovske zbornice pri GZS, prav letos praznuje deseto obletnico delovanja. To so včeraj na rednem letnem občnem zboru pospremili z volitvami, na katerih so vodenje združenja ponovno zaupali Jožetu Venclju iz trebanjskega podjetja Ist. Direktorju primorskega trgovskega podjetja Fama Vipava Aleksandru Lemutu pa so znova podelili mandat za vodenje Verige preživelih podeželskih marketov, ki v združenju povezuje male živilske trgovce v prodaji in nabavi. Veriga trenutno vključuje približno 60 članov, ob dejstvu, da je v Sloveniji 508 malih prehrambnih trgovcev, pa v Verigi načrtujejo, da se bo do konca letošnjega leta njihovo članstvo povečalo na več kot 100 članov.

“Veseli nas zlasti dejstvo, da obseg poslovanja med člani združenja vztrajno narašča. Januarja je medsebojni promet znašal dobrega pol milijona evrov, ob koncu leta pa bi lahko bil večji od šestih milijonov evrov. V verigi sodelujejo podjetja z veleprodajno dejavnostjo, ki oskrbujejo podjetja z enim ali več marketi. Osnovno načelo sodelovanja je, da morajo vsi člani dobiti poštene prodajne pogoje. To pomeni, da kupimo po evro in prodamo po evro in pol. Provizija je petodstotna in ne 25-odstotna,” je nekaj ključnih načel Verige ZMTS predstavil Lemut.

Tudi sicer se v Verigi ZMTS v zadnjem času precej dogaja. Pripravili in potrdili so strateški dokument Veriga ZMTS Kupujem lokalno in v njem določili pet ključnih ciljev. “Z njimi želimo omogočiti dolgoročno preživetje malim trgovcem, vzpostaviti razmere za odpiranje novih marketov na podeželju in v starih mestnih jedrih, potrošnikom želimo omogočiti, da lahko kupujejo kakovostno lokalno pridelano hrano, sodelovati želimo z lokalnimi proizvajalci in jih spodbujati, da bodo povečali proizvodne zmogljivosti in zagotavljali tržno potrebne količine izdelkov,” je pojasnil Lemut.

Ob oceni, da slovensko podeželje oživlja, ob dejstvu, da se zadnji dve leti število podeželskih marketov povečuje in da predstavljajo preživeli mali trgovci skupaj s prodajalnami kmetijskih zadrug in živilskih proizvajalcev na podeželju približno osem- do devetodstotni tržni delež, so si v združenju zastavili nov izziv. “S kmetijskim ministrom in z vodstvom Zadružne zveze Slovenije se pogovarjamo o novi obliki sodelovanja na podeželju. To ne bi bila več klasična trgovina, ampak Hiša domačih okusov. V njej bi poleg osnovne oskrbe ponujali izdelke lokalnih proizvajalcev in tako povečali učinek našega dela,” razmišlja Lemut.

ALENKA TRATNIK


Povej naprej:

 

Mnenja