• Jasmina Boltestein iz ajdovskega Šenta s častno zavezo, ki so jo poslali 
delodajalcem.
    Jasmina Boltestein iz ajdovskega Šenta s častno zavezo, ki so jo poslali delodajalcem.
    Foto: Alenka Tratnik

Zavezali so se boljšemu duševnemu zdravju

četrtek, 12. oktober 2017, 06:00

“Ne le 10. oktobra, za boljše duševno zdravje je treba skrbeti vsak dan. Še posebej na delovnem mestu, kjer preživimo tretjino časa,” je ob svetovnem dnevu duševnega zdravja poudarila vodja Dnevnega centra Šent Ajdovščina Jasmina Bolterstein. Od 15 zaposlovalcev, ki so jih povabili k podpisu zaveze, se jih je odzvalo pet. Zavese so podpisovali tudi na Goriškem in v Posočju.

AJDOVŠČINA > Prevelike delovne zahteve, naporen urnik, nejasna navodila, monotono delo, slabi odnosi med zaposlenimi, strah pred izgubo službe, mobing in podobni dejavniki lahko vodijo v duševne težave. Te so med pomembnejšimi razlogi za odsotnost z delovnega mesta. Duševno zdravje zaposlenih je vedno večji izziv za delodajalce, saj predstavljajo duševne motnje veliko finančno breme, so ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, posvečenem prav duševnemu zdravju na delovnem mestu, opozorili v Slovenskem združenju za duševno zdravje Šent.

10. oktober so zato obeležili z akcijo 10 korakov do boljšega duševnega zdravja, v njej pa so povabili delodajalce k podpisu simbolične zaveze, da bodo v prihajajočem letu posebno pozornost posvetili duševnemu zdravju svojih zaposlenih.

Kampanja Šenta poteka tudi na Goriškem in v Posočju, kjer so zavezo med drugim podpisovali župani nekaterih občin in direktorji zdravstvenih, izobraževalnih, socialnih in sorodnih ustanov. Akcija bo trajala še ves oktober.

Akciji so se pridružili tudi v Dnevnem centru Šent Ajdovščina, kjer so povabilo poslali 15 javnim in zasebnih delovnim organizacijam v občini. “Odzvalo se jih je pet, kar me je malce presenetilo. Ocenjujem, da je to zelo pomembna tema, zato sem pričakovala, da bo večina izkoristila priložnost. Za tiste, ki so se odzvali, sem vesela in verjamem, da že izvajajo nekatere ukrepe. Za ostale pa upam, da se bodo vsaj seznanili s problematiko. Mi bomo vsem pomagali z navodili, kako postopati, pripravili smo seznam povezav do spletnih naslovov, kjer je mogoče najti uporabne nasvete in informacije ter možnost dodatnega izobraževanja na temo duševnega zdravja,” je ob akciji pojasnila vodja Dnevnega centra Šent Ajdovščina Jasmina Bolterstein.

Delodajalci se s podpisom odločijo, da bodo v prihodnjem letu zaposlenim nudili zdravo in prijazno delovno okolje, jim pomagali prepoznati tveganja za razvoj duševne bolezni, tistim pa, ki se z njo soočajo, nudili podporo. “Nekateri so imeli pomisleke, da niso strokovno usposobljeni za pomoč. Ne gre za to. Gre za to, da so ozaveščeni o bolezni, da sprejmejo določene ukrepe, s katerim bodo zmanjšali tveganja, da jo znajo prepoznati in da osebo, ki trpi za duševno motnjo, napotijo po pomoč,” je še pojasnila Boltersteinova. ALENKA TRATNIK


Povej naprej: