• Globa za nepravilno odlaganje odpadkov znaša 1251 evrov 
za pravno osebo in 417 evrov za fizično.
    Globa za nepravilno odlaganje odpadkov znaša 1251 evrov za pravno osebo in 417 evrov za fizično.

Za napačno odlaganje odpadkov globe od 417 do 1251 evrov

četrtek, 12. oktober 2017, 09:33

Delavci izolske Komunale skupaj z občinskimi inšpektorji ta teden začenjajo poostreno nadzirati odlaganje odpadkov. Nenapovedano bodo pregledovali vsebino zabojnikov. Če bodo v njih večkrat našli odpadke, ki tja ne sodijo, in ugotovili, kdo jih napačno odlaga, bodo inšpektorji kršitelju izrekli globo, ki znaša od 417 do 1251 evrov.

IZOLA > Komunala in občina na različne načine in skozi vse leto spodbujata občane in obiskovalce, da ločujejo odpadke. Osveščanje ljudi o ločenem zbiranju odpadkov je tudi ključni namen tokratnega nadzora, poudarjajo na Komunali.

“Spreminjanje navad je dolgotrajen in kontinuiran proces, ki pa že daje rezultate, saj se količina ločeno zbranih podatkov iz leta v leto povečuje, posledično pa količina mešanih odpadkov zmanjšuje. Spodbudno je tudi dejstvo, da se vedno več občanov odzove na akcije zbiranja nevarnih odpadkov in da narašča tudi količina zbranih tovrstnih odpadkov,” ugotavljajo v občinski upravi. V letu 2010 so tako zabeležili 17,9-odstotni delež ločeno zbranih odpadkov, leta 2016 pa 54-odstotni delež, navajajo v Komunali. Od leta 2012 v sodelovanju z občinskim inšpektoratom izvajajo akcije poostrenega nadzora nad pravilnim zbiranjem in ločevanjem odpadkov.

“Žal imamo še vedno posameznike, ki se obnašajo neodgovorno in to kljub večkratnem opozorilu. Šele v skrajnem primeru, ko ugotovimo kršitelja in nepravilnosti, sledi globa,” pojasnjujejo v občinski upravi. “Globa je predpisana z odlokom o ravnanju odpadkov v občini Izola in znaša 1251 evrov za pravno osebo in 417 evrov za fizično osebo.”

Ločeno zbrane frakcije so namreč primerne za ponovno uporabo ali predelavo v koristne surovine, zato je pomembno, da so odpadki pravilno ločeni. Najpogostejše napake se pojavljajo pri odlaganju embalaže, papirja in kosovnih odpadkov, pa tudi odpadnega kuhinjskega olja, kondomov in palčk za čiščenje ušes, ki pri marsikomu končajo v straniščni školjki.

Embalažo je pred odlaganjem treba izprazniti in stisniti, papirnate robčke, brisačke in serviete odložiti v zabojnik za biološke odpadke, kosovne odpadke odpeljati v zbirni center ali naročiti njihov odvoz, odpadno olje in mast odnesti v bližnji zbirni center, kondome in palčke za čiščenje ušes pa odložiti v zabojnik za preostale odpadke, svetujejo v Komunali.

NK


Povej naprej: