• Božidar Slivnjak
    Božidar Slivnjak
    Foto: Zdravko Primožič/Fpa

Drobnica, črnica, sever in opoka

petek, 17. oktober 2014, 06:00

Novi predsednik Društva oljkarjev Brda Božidar Slivnjak, informatik in uspešen podjetnik, je Bric, ki se je vrnil v Šmartno. Novo hišo je zgradil okrog dveh starih oljk, ki ju je posadil njegov oče.

> Se vam zdi, da se je oljka v Brdih relativno hitro ponovno uveljavila?

“Morali smo začeti znova. Od velike pozebe leta 1929 do prvih poskusov vrnitve dejavnosti je minilo 50 let, zato se znanje ni preneslo. Dobra stran tega je, da se niso prenesle niti slabe navade.”

> Kakšni oljkarji so Brici v primerjavi z Istrani?

“Ta zgodba ima prizvok tekmovalnosti, ki ni slaba. Sprva so istrski oljkarji zamahnili z roko, češ 'ah, saj tam oljke ne bodo rasle'. V 30 letih pa smo dosegli kakovost, ki je bila potrjena na tekmovanjih. Ti uspehi skupaj s promocijskimi dejavnostmi briško olje uveljavljajo kot prepoznavno. Dosedanja dva projekta sta prinesla otipljive rezultate: oljarno, sobo za senzorično ocenjevanje, a bi bili ti brez vrednosti, če ne bi bilo razvoja znanja. V Brdih ljudje zdaj znajo gojiti oljke. Pomembno se mi zdi tudi, da smo rešili briški avtohtoni sorti, drobnico in briško črnico, za kateri se zdaj izkazuje, da sta kakovostni. Do izraza pa prihajajo tudi prednosti severne lege in briškega fliša oziroma opoke.”

> Kaj torej sledi?

“Jasno, Uelje III. Zasnovali smo oljkarski center v smislu fizičnega središča, kjer bi se dogajalo vse, kar se tiče oljkarstva. Ne samo olja - razmišljamo o tem, kako koščice porabiti za kurjavo in ostanke pri predelavi za gnojila, o obdelavi lesa, izdelavi kozmetičnih izdelkov in o namiznih oljkah. Center bi lahko imel trgovinico, prostor za izmenjavo znanj in izkušenj, pa tudi kotiček za društvo, ki je zdaj razseljeno. Potrebovali bomo tudi večjo oljarno.”

> Nasledili ste dva velika predsednika ...

“Obul sem čevlje, za katere ne vem, ali mi ne bodo morda preveliki. Naš prvi predsednik Bruno Podveršič velja za očeta drugega oljkarstva v Brdih. Naslednji, Elizej Prinčič, je tesno sodeloval s prvim in zaznamovala sta obdobje velikega zagona. Ta zaradi objektivnih okoliščin ne bo več tak, bomo pa skušali iti v globino.”

> Vaši člani so ljubitelji, v iskanju kakovosti pa ste zelo profesionalni. Si ta dva koncepta nasprotujeta?

“Poudarek na kakovosti je to, kar Brda rešuje in nam omogoča, da sploh tekmujemo z veliko večjimi.”

> Si želite, da bi oljkarstvo v Brdih postalo bolj tržno, ali element netržnosti ščiti kakovost?

“Ta hip je netržni element močnejši. Je nekaj večjih oljkarjev, ki si želijo tudi skozi društvo tržiti olje. To povzroča napetosti, zaradi česar je zamisel, da se v društvu večji pridelovalci povežejo v samostojno skupino. V državi je oljkarstvo zapostavljeno. Poskušamo slediti hmeljarjem in čebelarjem, ki jim je očitno uspelo s podporo kakšnega politika. Mi moramo takega politika še najti.”

> In tu se umika tekmovalnost?

“Letošnja slaba letina ima en dober učinek: oljkarji iz Istre, Brd in z Goriškega smo ugotovili, da smo skupaj močnejši.”

VESNA HUMAR


Povej naprej: