• Foto: Vir: Mok

Zapiranje ceste proti volji prebivalcev

četrtek, 27. julij 2017, 13:09

Čez noč in brez vsakršnega obvestila prebivalcev se je obalna cesta med Žusterno in križiščem s Krožno cesto spremenila v enosmerno. Veliko smo slišali o tem, da gre za rešitve, ki so dobre za prebivalce, a takšna histerija, ko še niti dela na že zaprtem odseku ceste niso končana in je uporaba skrčena zgolj na Parenzano, to prav gotovo ni.

V posmeh prebivalcem, ki smo taki ureditvi nasprotovali, pa se ob tem sklicujejo prav na nas, ki naj bi opozarjali na “problematiko kolesarjev”. Že res, vendar smo opozarjali na neupoštevanje pravil, vožnjo v gruči namesto drug za drugim ob desnem robu cestišča, na pomanjkanje redarskega nadzora, na pešce na cestišču in druge nevarnosti.

Sprememba v enosmerno cesto se predstavlja kot “začasna”, za le “poskusni mesec dni”, kar pa dela, ki jih izvajajo, prav gotovo demantirajo. Postavljanje prometnih znakov, asfaltiranje nivojskih prehodov, zaris kolesarske proge ...

Aprilsko enotedensko štetje prometa na Istrski cesti in Dolgi rebri se je želelo uporabiti za utemeljitev enosmernega prometa, podrobna analiza pa kaže prav obratno. Pravzaprav rezultati nikakor niso statistično relevantni in kot taki ne morajo biti podlaga za sprejem pomembnih odločitev.

Je pa analiza nedvomno pokazala na pravilnost naših trditev. Zanemarljivo malo vozil v dopoldanskih in nočnih urah med tednom je potrditev, da v tem času enosmerni režim sploh ni potreben. Pokazala je na problem pri dostopu do rekreacijskih površin. Avtobusni promet je zato ključen, če se želi zagotoviti dostopnost starejšim, invalidom ali staršem z zelo majhnimi otroki. Prav to je razlog več, da bi se ohranil dvosmerni promet in omogočil čim lažji dostop z avtobusom, tako iz Kopra kot z in na Markovec. Ukinitev nekaterih postaj zahteva od velikega dela krajanov hojo v strm klanec do drugih postaj. Potrebna so prestopanja in čakanja na povezave že za majhne razdalje. To je posebno težko v vročih dneh za najšibkejše, otroke in starostnike.

Nevarno je povečan promet po Dolgi rebri, ki je postala obvozna cesta. Ob slani, nalivu, snegu ali ledu bo izredno nevarna. Ne gre zgolj za povečanje prometa po zelo ozki, strmi, ovinkasti, nepregledni ulici z množico priključkov in izvozov ter pretiranim številom drsečih jaškov. Posebej nevarno bo znatno povečanje tovornih vozil. Povsem jasno je, da tolikšnega in takšnega prometa ta ulica ne prenese. Lahko promet sicer preusmerimo, a kam - na Ulico Vena Pilona, mimo šole in šolskih poti?

Za invalide, bolnike, tiste, ki delajo izven Kopra, otroke, ki hitijo v šolo, uvedba enosmernega režima predstavlja tudi nevarnost, znatno poslabša njihovo mobilnost in povzroča nepotrebno zgubljanje časa. Razumemo pa tudi druge uporabnike tega prostora. Predlogi prebivalcev so bili usmerjeni k optimalnemu načinu sobivanja vseh, a žal preslišani.

Od vzpostavitve enosmernega prometa so se pokazali prav vsi problemi, na katere smo opozarjali. Ob zelo zmanjšanem prometu in večinoma prazni Parenzani je enosmerni režim vprašljiv. Pomanjkanje strpnosti, spoštovanja soljudi in predpisov ter obzirnosti do drugih niso vezani na prostor!

TILEN SMAJLA, Koper


Povej naprej: