• 94-letna Sonja Tavčar in 37-letni Peter Grbec sta se pred 
dnevi  srečala v Obalnem domu upokojencev v Kopru in 
pogovor je gladko stekel v esperantu.
    94-letna Sonja Tavčar in 37-letni Peter Grbec sta se pred dnevi srečala v Obalnem domu upokojencev v Kopru in pogovor je gladko stekel v esperantu.

Srečanje dveh učiteljev esperanta

torek, 7. februar 2017, 15:39

94-letna Sonja Tavčar in 37-letni Peter Grbec sta se pred dnevi srečala v Obalnem domu upokojencev v Kopru in pogovor je gladko stekel v esperantu.

KOPER > Strinjala sta se, da je pouk mednarodnega jezika esperanta sedaj drugačen. Ideja in namen, da bi se ljudje po svetu prijateljsko in enakopravno sporazumevali, pa ostaja enaka. Letos mineva 130 let, odkar je dr. Ludwig L. Zamenhof izdal prvi učbenik tega jezika in se podpisal dr. Esperanto. S 16 slovničnimi pravili brez izjem se je tako s svojo praktičnostjo najbolj uveljavil med vsemi planskimi jeziki. Sonja je leta 1955 mimogrede videla obvestilo o tečaju esperanta, se ga udeležila in naredila izpit. Peter pa je za ta jezik slišal na srednji šoli v angleški lekciji in se ga leta 2006 učil preko interneta po brazilski metodi. Oba se strinjata, da je slovenski učbenik esperanta Rudolfa Rakuše zelo dober. To mu priznavajo tudi tuji strokovnjaki. Smo pa lahko veseli, da je zadnja leta izšlo nekaj novih učbenikov esperanta, med drugimi tudi Intenzivni 30-urni tečaj jezika esperanto Simone Klemenčič. Štiriletna Petrova hčerka pa z veseljem pove, kako se kakšni stvari ali pa živali reče v esperantu, ko “bere” iz knjige Mil unuaj vortoj en esperanto (Tisoč prvih besed v esperantu), ki je bila sicer izdana v Angliji leta 2004. V Sečovljah je Sonja pred približno 45 leti učila esperanto in se z učenci udeležila tudi poletne šole v Primoštenu in na Madžarskem. Peter pa v Kopru na OŠ Anton Ukmar že več let uspešno vodi krožek, kjer preko angleščine z aplikacijo “duolingo” in s tablicami otroci napredujejo v znanju angleščine, esperanta in tudi slovenščine.

NR


Povej naprej: